Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Általános indokolás
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján alkotja meg a Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az önkormányzat vagyonát mutatja be.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét tartalmazza.
A 4. §-hoz
Az önkormányzat által foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat beruházásait, felújításait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásokat, többéves kihatással járó kötelezettségeit, részesedéseit, Európai Uniós támogatással megvalósult projektjeit, vagyonkimutatást, valamint a pénzeszközök változását mutatja be.
A 6. §-hoz
A költségvetési szervek költségvetési maradványát számszerűsíti.
A 7. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.
A 8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések