Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kehidakustány község közigazgatási területe egy vegyes (életkori korlátozás nélküli) háziorvosi körzetet alkot Kallósd község közigazgatási területével.”

2. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat a teljes körű központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást a Reál-Med Egészségügyi Kft-vel kötött megállapodás alapján biztosítja. Rendelő: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 7.

(2) Az Önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátást az IV Dental Kft.-vel kötött megállapodás útján biztosítja. Rendelő: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 16.”

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.