Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 20/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 20/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja

1. § Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed Mogyoród Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvodában és Mogyoród közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított étkeztetésre.”

2. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetésről a településen a Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) útján gondoskodik.”

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az óvodai gyermekétkeztetésről a településen a Mogyoródi Pillangós Óvoda útján gondoskodik.”

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi étkezési térítési díjakat intézménytípusonként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete

a) 3/A. §-a,

b) 4. § (2) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet1

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézményi étkezési térítési díjak”

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő fejléccel egészül ki:

(

A

B

C)

1a

Étkezés típusa

Nyersanyagnorma

Étkezési térítési díj”

3. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő fejléccel egészül ki:

(

A

B

C)

1a

Étkezés típusa

Nyersanyagnorma

Étkezési térítési díj”

4. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(

B

1a

Nyersanyagnorma)

(1)

140,31 Ft (nettó)”

5. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(

C

1a

Étkezési térítési díj)

(1)

178 Ft (bruttó)”

6. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(

B

1a

Nyersanyagnorma)

(2)

286,69 Ft (nettó)”

7. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(

C

1a

Étkezési térítési díj)

(2)

364 Ft (bruttó)”

8. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(

B

1a

Nyersanyagnorma)

(3)

127,32 Ft (nettó)”

9. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(

C

1a

Étkezési térítési díj)

(3)

162 Ft (bruttó)”

10. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(

B

1a

Nyersanyagnorma)

(4)

554,32 Ft (nettó)”

11. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(

C

1a

Étkezési térítési díj)

(4)

704 Ft (bruttó)”

12. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015(VI.25.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. Felnőtt ebéd:

Vendég étkezők

Nyersanyagnorma: 385 Ft

1080 Ft

Dolgozói étkezők

Nyersanyagnorma: 385 Ft

780 Ft”

1

Módosította a 14/2022.(VIII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022.09.01-től.