Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról

Hatályos: 2022. 09. 30

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról

2022.09.30.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben, és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgármester az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

2. § A polgármester kérelemre az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatása céljából az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítványt állít ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.