Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 28- 2022. 07. 29

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.28.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester fogadóórája: minden héten keddi nap 9-11 óra”

2. § Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 58. § (2)–(4) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.