Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet