Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24- 2022. 06. 24

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.24.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza.”

2. § Hatályát veszti a Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.