Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 07. 01

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 8.352.151.445 Ft költségvetési bevétellel,
b) 12.122.518.215 Ft költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 1.522.761.191 Ft működési hiánnyal,
e) 2.247.605.579 Ft felhalmozási hiánnyal,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 12.191.703.932 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„j) az Önkormányzat a kiadások között 141.801.367 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

7. melléklet

5. melléklet

9. melléklet

6. melléklet

11. melléklet