Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 15

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2022.12.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal (Farád székhely valamint a Sopronnémeti és Acsalagi Kirendeltség, a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőire.

Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása

2. § A Hivatal 2022 – 2023. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.

3. § Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal közszolgálati tisztviselői részére rendes szabadságot kell kiadni.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2022. december 1. napján lép hatályba és 2023. január 9. napján hatályát veszti.