Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 30

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.29.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 1.007.112.070 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 985.938.130 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 0 Ft-ban a bevételi főösszegét 1.993.050.200 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 1.981.057.297 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.992.903 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.993.050.200 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 9.866.235 Ft, ebből:]

„1. általános tartalék: 9.966.785 Ft
2. céltartalék: 5.241.761 Ft.”

2. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

13. melléklet

9. melléklet

14. melléklet

10. melléklet

15. melléklet