Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 02. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. § A közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. mellékletüres cím