Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. április 29. napján 163/2022. (IV.29.) számú határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának és munkarendjének módosításáról, melynek során a Jogi Iroda Önkormányzati és Ügyviteli Csoportja megszüntetésre került, a feladatait a továbbiakban a Jogi Iroda Jogi Csoportja és az Iktató szervezeti egység látja el. Amennyiben a közgyűlési anyagok a képviselők számára nem elérhetőek a közgyűlést megelőzően a honlapon tartós internetes üzemzavar következtében, úgy a továbbiakban a Jogi Iroda Jogi Csoportjánál lesz lehetőségük elektronikus adathordozón igényelni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít a szavazás eredménye felőli kétség esetén ismételt szavazásra, melynek részletszabályait a Rendeletben érdemes leszabályozni.
További módosítás is szükséges a fent meghatározott önkormányzati rendeletben, tekintettel arra, hogy a Hivatali SzMSz jóváhagyása nem tartozik a képviselő-testület kompetenciájába, azt a jegyző, mint az önkormányzati hivatal vezetője készíti el, majd az elkészített Hivatali SzMSz-t a polgármester hagyja jóvá. Erre tekintettel módosításra kerül a Rendelet 96. § (1) bekezdése is, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében.