Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az adó mértéke adótárgyanként 10.000,-Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.