Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30- 2023. 02. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.30.

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Murakeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.”

(2) A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Székhelye: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.”

2. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyar Köztársaság címerével ellátott kör alakú bélyegzője/téglalap alakú fejbélyegzője:”

3. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ülések jegyzőkönyvét a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) kell elhelyezni.”

4. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 36. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület által hozott döntések jelölése: - a megalkotott rendeletek jelölése: Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a rendelet sorszáma/évszáma, a kihirdetés dátuma zárójelbe téve, „önkormányzati rendelet „ kifejezés, a rendelet címe, - a hozott határozatok jelölése: sorszám/évszám, a meghozatalának dátuma, számú önkormányzati határozat.

(3) A rendelet kihirdetésére a helyben szokásos módon, az önkormányzat (8834 Murakeresztúr, Honvéd út. 3.) épületén található hivatalos hirdetőtáblán kerül sor.”

5. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 37. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A választópolgárok a képviselői-testületi előterjesztéseket és az ülések jegyzőkönyveit – a zárt ülés kivételével – a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) tekinthetik meg.”

6. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. Elnevezése: Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal. Címe: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.”

7. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése: Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal. Címe: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.”

8. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. szám alatti, 304. hrsz-ú vagyonnyilvántartás szerinti, 749 m2 alapterületű épületből a tárgyaló megnevezésű 45 m2 alapterületű helyiséget a soron következő nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapításáig a horvát nemzetiségi önkormányzat, és ugyanezen helyrajzi számú épületből 9m2 alapterületű helyiséget a roma nemzetiségi önkormányzat használatába adja.”

9. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 4. melléklet 18. pont.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2022. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:

„33. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés