Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 17/2022. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 07- 2022. 11. 07

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 17/2022. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.07.

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 9.2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján alkotott 17/2022. (X.3.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:

1. § A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 17/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „90.000 Forintot” szövegrész helyébe a „108.000 Forintot” szöveg és a „100.000 Forintot” szövegrész helyébe a „120.000 Forintot” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „október 31. napjáig” szövegrész helyébe a „december 8. napjáig” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 7-én lép hatályba.