Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 10
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet-tervezethez
Társadalmi, gazdasági, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi következményei nincsenek.
Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglalt végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a hatályos jogi környezettel.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Nem releváns.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet tervezet 1-10. §-aihoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A rendelet tervezet 11. §-ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.