Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17
Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
INDOKOLÁS
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendkívüli ülés összehívásának szabályait módosítja.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző