Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése a Környezetvédelmi törvény 48. § (4) bekezdés (b) pontját 2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte. Ezzel a döntéssel a települési önkormányzat képviselő-testületének megszűnt a lehetősége, hogy a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat rendeletben megállapítsa. Előbbi rendelkezésnek megfelelően a Képviselő-testület az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2015.(III. 31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a a veszélyhelyzet ideje alatt lehetővé tette az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok megalkotását, így az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet ismételten lehetőséget teremtett az avar és a kerti hulladék égetésére.
Időközben megjelent, kihirdetésre került a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, melynek 189 §-a ismételten lehetővé teszi az önkormányzatok számára A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (4) bekezdésének módosításával, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan rendeletet alkosson, s nem csak a veszélyhelyzet fennállásának idejére:
48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
Mivel indokolt és szükséges ennek a lehetőségnek a lakosság számára történő rendeleti szabályozás útján történő biztosítására, így javaslom, hogy a rendeletünket ennek megfelelően módosítsuk.