Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szükséges az 1 § (4), (5) és (6) bekezdésének kiegészítése, mivel a hatályos rendeletből nem derül ki, hogy az ellátás biztosítása a település teljes közigazgatási területére kiterjed.
A hatályos rendelet bevezető részében fel kell tüntetni, hogy az önkormányzat az egészségügyi rendelet tervezetének elkészítésekor az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 6. § (2) bekezdése szerinti szervek véleményét kikérte.