Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A rendelet hatályát, címrend elfogadását tartalmazza.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzatnak a 2021. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.
A 6. §-hoz
A 2022. évi bevételeket és kiadásokat az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben bemutató mellékletek elfogadását tartalmazza.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat engedélyezett létszám keretét tartalmazza.
A 8–14. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A 15. §-hoz és a 16. §-hoz
E szakasz tartalmazza a hatályba léptető és záró rendelkezéseket.