Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–16. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Pécsudvardi Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait.
Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Pécsudvardi Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Az 1. számú melléklet a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat, az egyesített bevételeket és kiadásokat összesítve tartalmazza. A 2.számú melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza. A 3. számú melléklet az előző évi pénzmaradvány részletes kimutatását tartalmazza. A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
A 3. §-hoz
A felújítási előirányzatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 4. §-hoz
A felhalmozási előirányzatokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat általános tartalékáról rendelkezik.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat létszám előirányzatát tartalmazza.
A 7. §-hoz
A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról rendelkezik.
A 8. §-hoz
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.
A 9. §-hoz
A finanszírozási ütemtervről rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.
A 10. §-hoz
A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.
A 11. §- 12. §-hoz
A gazdálkodási feladatok végrehajtásáról, a költségvetés módosításának, pénzmaradványa jóváhagyásának szabályairól rendelkezik.
A 13. §-hoz
A pénzmaradvány jóváhagyásáról rendelkezik
A 14. §-hoz
Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.
A 15. §-hoz
A záró rendelkezések keretében a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.
16. §-hoz
Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.