Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 07. 01
a tanyagondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
Jelen rendelet elfogadása elsősorban a külterületi lakosság részére
jobb életminőség eléréséhez segítségadás,
a települési hátrányok enyhítése,
biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,
a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,
a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében,
az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.