Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29
a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá a 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.
Az utóbbi években az állattartással kapcsolatban számos jogszabályváltozás történt, emiatt szükségessé vált az erre vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Az önkormányzati rendeletek nem tartalmazhatnak indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű szabályozást, továbbá más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az állattartással kapcsolatban több jogszabály is hatályba lépett, ami miatt az az állattartással kapcsolatban az önkormányzati rendeletek szabályozása nem terjedhet ki az alábbiakra:
a gazdasági haszonállatok tartása
az állattartás céljára szolgáló ingatlanok, épületek
az állattartásra szolgáló létesítmények minimális védőtávolságának a meghatározása,
állati ürülék kezelésére vonatkozó rendelkezések,
állati hulladék, elhullott állat esetén alkalmazandó szabályokra,
állatbetegségekkel kapcsolatos előírások meghatározása.
Az önkormányzat ezeket a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok az állattartás rendjéről szóló rendeletében szabályozta. Fentiek miatt az állattartással kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezése vált szükségessé.
A jelenleg hatályos szabályozásoknak megfelelően a rendelet bevezető része is újraszabályozásra kerül, átvezetve azon a hatályba lépése óta megváltozott jogszabályi hivatkozásokat.