Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022.évi költségvetés módosítása
Adatok forintban!
Bevételek
Államháztartáson belüli megelőlegezések 567.952
- ebből 2022.évi állami támogatás előeg 567.952
Egyéb működési bevétel - 952
Összesen: 567.000