Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 01
a falugondnoki szolgálatról
Általános indokolás
Zalavár Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatot hoz létre az önkormányzati és egyéb szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, a lakosság életkörülményeinek javítása, az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. A falugondnoki szolgálat működésének, a szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg.
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz
A falugondnoki szolgálat működésének, a falugondnok feladatainak, valamint a falugondnoki szolgáltatás igénybevételének szabályait tartalmazza.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.