Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosítás célja az SzmSz és az Mötv. rendelkezéseinek összhangba hozása a soron kívüli ülésekre vonatkozóan.