Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevételei + 5.040.799 Ft
Összes változás: +5.040.799 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 4.827.590 Ft
Járulékok + 692.717 Ft
Dologi kiadások + 264.396 Ft
Működési kiadások – 743.904 Ft
Összes változás: + 5.040.799 Ft
Sorkifalud, 2022. február 21.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.