Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 12. 01
a falugondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (II. …..) önkormányzati rendelettervezethez
a falugondnoki szolgáltatásról
A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramhoz, MFP-TFB/2022. pályázati azonosító számon pályázat került kiírásra, melynek keretében településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható. A pályázat benyújtási határideje 2022. február 5. napja.
Sorokpolány Község Önkormányzata a fenti pályázatra pályázati dokumentációt kíván benyújtani. A pályázati felhívás szerint a pályázat elkészítésekor kötelezően csatolandó új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázat benyújtásakor csatolandó az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendelet, illetve az új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozására irányuló, az illetékes kormányhivatalhoz benyújtott engedély iránti kérelem másolata (kötelező).
A pályázat benyújtásához szükséges ezért a falugondnoki szolgálatról önkormányzati rendelet alkotása, melynek hatályba lépését a gépkocsi beszerzésére is tekintettel 2022. december 1. napjában javaslom megállapítani.
A falugondnoki szolgálat működtetéséhez szükséges falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelettervezetet elkészítettük, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorokpolány, 2022. január 18.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.