CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2022. 03. 01
A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a jogszabályban meghatározott illetményalapnál magasabb összegű illetményalapot állapíthat meg.
Jelen rendelet tartalmazza a magasabb összegű illetményalapot, melyet tárgyévre lehet megállapítani.