Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 26
EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról
Általános indokolás
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésébenrendelkezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évi összegéről, mely 38 650 forint.
A fenti törvény 61. § (6) bekezdése kimondja: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.”
Tekintettel arra, hogy az illetményalap mértéke 2008. évtől változatlanul 38.650.-Ft, miközben a bérek fokozatosan növekedtek, szükségessé vált az illetményalapnak legalább a szinten tartása.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A rendelet személyi körét határozza meg és az illetményalapot 60.000.- Ft-ban.
A rendelet 2. §-ához
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik, felsőfokú és középfokú végezettségű dolgozó esetén.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Sopronkövesd, 2022. február 24.
Fücsökné Torma Lívia
jegyző