Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet célja Győrasszonyfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 2022. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése. Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel, tagolva határozza meg a rendelet hatályát. A rendelet rögzíti az abban megjelenő mellékletek tartalmát, így különösen a költségvetés szerkezeti tagolódását. Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2022. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. Rendelkezik a hatálybaléptetésről.