Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 11
a 2022. évi költségvetésről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.
Részletes indokolás
1. §
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
2. § - 4. §
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, valamint a bevételi és kiadási főösszeg részletezését tartalmazó mellékleteket tartalmazza.
5. § - 6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályait és a belső ellenőrzés kialakításáról szóló szabályokat tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat által biztosított juttatásokat, az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, a képviselő-testület által megállapított díjakat, az önkormányzat és az intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések felsorolást tartalmazza.
8. §
Záró rendelkezések.