Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2021. (X.11.) határozatában döntött az önkormányzat tulajdonát képező Gánt, 2/1 és 7 hrsz-ú ingatlanok összevonásáról. A Rendeletben az iskola (7 hrsz) korlátozottan forgalomképesként van nyilvántartva, a 2/1 hrsz-ú ingatlan (lakások) forgalomképes vagyontárgyként szerepel. A telekegyesítés bejegyeztetése előtt a vagyonrendeletet módosítani szükséges, mert csak azonos besorolású ingatlanok vonhatók össze.