Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 27
Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében átvezetésre kerültek a rendelet elfogadása és előző módosítása óta felmerült gazdasági események, illetve ezek előirányzatainak módosításai.