Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29
számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: