Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.