Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 22- 2022. 03. 23

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.22.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 1.§ b) pontja, valamint 2.§ (1) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a rendelet 1. § a) és c-f) pontja, valamint 2.§ (2) és (4) bekezdése, továbbá a 3-6. §-ai tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdés, 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 1.§ b) pontja, valamint 2.§ (1) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a rendelet 1. § a) és c-f) pontja, valamint 2.§ (2) és (4) bekezdése, továbbá a 3-6. §-ai tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdés, 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése szerinti szociálisan rászorultak, a népkonyhai étkeztetést a Szolgáltató által működtetett 3928 Tiszatardos, Kossuth L. u. 34. szám alatti átvételi helyen vehetik igénybe.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.