Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23 - 2022. 02. 23

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.23.

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 287 227 791 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 287 227 791 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési célú bevételt 219 737 795 Ft-ban határozza meg.

a) Ezen belül a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) az előző évi pénzmaradványt 44 844 813 Ft-ban,

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 5 600 000 Ft-ban,

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú kiadásokat 219 737 795 Ft-ban határozza meg.

a) Ezen belül a személyi juttatások kiadásait 89 135 962 Ft-ban,

b) szociális hozzájárulási adót 13 369 543 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 90 791 552 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 923 000 Ft-ban,

e) speciális célú támogatásait 700 000Ft-ban,

f) az általános tartalékot 757 569 Ft-ban,

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(4) A felhalmozási célú bevételt 67 489 996 Ft-ban határozza meg.

a) Ezen belül a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 32 490 000 Ft-ban,

b) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(5) A felhalmozási célú kiadást 67 489 996 Ft-ban határozza meg.

a) beruházások összegét 32 490 000 Ft-ban,

b) felújítások összegét 0 Ft-ban,

c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

f) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

5. melléklet

3. melléklet

7. melléklet

4. melléklet

14. melléklet