Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30 18:00- 2022. 05. 31

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.30.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 169.112.498 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 75.677.219 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 88.457.781 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 4.977.498 Ft.

b) 169.112.498 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 82.794.903 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 85.065.744 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.251.851 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3.725.647 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 7.117.684 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 3.392.037 forint többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik:

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.977.498 Ft, ebből:

aa) működési célú 4.977.498 Ft,

ab) felhalmozási célú 0 Ft.

b) felhalmozási célú többlet igénybevétele 2.140.186 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet