Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 27

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.27.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 26-án lép hatályba.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.