Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 27

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(X.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester tizenöt napon belüli időpontra Képviselő-testületi ülést hív össze a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 26-án lép hatályba.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.