Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 72.755.568 Ft költségvetési bevétellel

b) 19.001.422 Ft finanszírozási bevétellel

c) 91.756.990 Ft összes bevétellel

d) 89.261.535 Ft költségvetési kiadással

e) 2.495.455Ft finanszírozási kiadással

f) 91.756.990 Ft összes kiadással állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet