Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22 - 2022. 02. 23

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.22.

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 57.895.420 forintban

b) kiadási fő összegét 57.895.420 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 50.915.921 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 45.970.421 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 15.091.238 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.269.824 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 14.976.365 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.376.450 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.672.844 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.820.796 forintban,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 11.924.999 forintban. ebből:

ca) a beruházási kiadásokat 10.959.279 forintban

cb) a felújítási kiadásokat 965.720 forintban

d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 6.979.499 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet Szöveges. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Szöveges. melléklet