Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 16/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29- 2022. 01. 29

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 16/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A .§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 16/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet

a) 1. alcíme,

b) 2. alcíme.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.