Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 13

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.12.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, telephelyek

Kormányzati funkció

megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083020

Könyvkiadás

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

102031

Idősek nappali ellátása

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Az önkormányzat telephelyei:

1. Háziorvosi Szolgálat 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi Miklós u. 2.

2. Helytörténeti Gyűjtemény 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

3.Andrássy Mária Közösségi Ház 8647 Balatonmáriafürdő Bajcsy-Zs. u. 257.

4.Településüzemeltetés 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 9.

5. Védőnői Szolgálat 8648 Balatonkeresztúr Keszeg u. 7.

6. Településüzemeltetés (telephely): 8647 Balatonmáriafürdő Vasút tér 4.