Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 147. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 29/1993. (II. 7.) Korm. rendeletben és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben településenként, illetve szolgáltatásonként a fizetendő térítési díjakat a szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg:

a) Szeged
aa) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 490 Ft, házhoz szállítással 620,- Ft/fő/ellátási nap.
ab) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:
ab.1) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 145 Ft, házhoz szállítással 245,-Ft/fő/ellátási nap,
ab.2) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 440 Ft, házhoz szállítással 550,-Ft/fő/ellátási nap.
ac) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 360,- Ft/fő/óra.
ad) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.
ae) Családok Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 1.740.-Ft/fő/ellátási nap.
af) Gyerekek Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 1.740.-Ft/fő/ellátási nap.
ag) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél Hajléktalanok Átmeneti Szállása (Szeged, Bajai út 9. és Szeged, Moszkvai körút 1-3.) intézményi térítési díja: 480.-Ft/fő/ellátási nap.
ah) Nappali ellátás idősek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja:
ah.1) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/ellátási nap, étkezéssel 410,- Ft/fő/ellátási nap.
ah.2) A nappali ellátás idősek klubjai esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja:
ah.2.1) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 125,-Ft/fő/ellátási nap,
ah.2.2) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 370,-Ft/fő/ellátási nap.
ai) Fogyatékosok nappali intézményében a napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap, étkezéssel 480,- Ft/fő/ellátási nap.
ai.1) A fogyatékosok nappali intézménye esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 235,-Ft/fő/ellátási nap.
aj) Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap, étkezéssel 0,- Ft/fő/ellátási nap.
ak) Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása:
ak.1) napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap,
ak.2) napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap.
al) Szenvedélybetegek addiktológiai ellátása: egészségbiztosítási szolgáltatásra nem jogosultak intézményi térítési díja: 5.600,-Ft/fő/óra.
am) Idősek Otthona térítési díjai szolgáltatási egységenként és telephelyenként:
am.1) Szeged, Kálvária sgt. 45. - Intézményi térítési díj: 2.900.-Ft/fő/ellátási nap,
am.2) Szeged, Acél u. 1. - Intézményi térítési díj: 2.900.-Ft/fő/ellátási nap,
am.3) Emeltszintű Idősek Otthona - Szeged, Kálvária sgt. 47. - Intézményi térítési díj: 3.280.-Ft/fő/ellátási nap.
am.3.1) Emeltszintű Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás összege: A) egyágyas elhelyezés esetén 3.920.000,- Ft, B) kétágyas elhelyezés esetén 2.500.000,- Ft.
b) Zsombó
ba) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 675,- Ft/fő/ ellátási nap.
ba.1) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:
ba.1.1) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 300,-Ft/fő/ellátási nap,
ba.1.2) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 605,-Ft/fő/ellátási nap.
bb) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra.
bb.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a feletti: 0,-Ft/fő/óra.
c) Domaszék
ca) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 650,-Ft/fő/ellátási nap.
ca.1) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 450,-Ft/fő/ellátási nap.
cb) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra.
cb.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.
cc) Bölcsődei étkeztetés: 650,- Ft /ellátási nap (reggeli 150,- Ft / ellátási nap, ebéd 400,- Ft / ellátási nap, uzsonna 100,- Ft / ellátási nap).
cd) Bölcsődei gondozási díj: 0 Ft/ellátási nap.
d) Petőfiszállás
da) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 890,-Ft/fő/ellátási nap.
da.1) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem éri el: 485,-Ft/fő/ellátási nap
da.2) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250-400%-át nem éri el: 660,-Ft/fő/ellátási nap
db) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra.
db.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.
e) Szatymaz
ea) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 500,-Ft/fő/ellátási nap.
ea.1) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:
ea.1.1) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 160,-Ft/fő/ellátási nap,
ea.1.2) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 440,-Ft/fő/ellátási nap.
eb) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 200,-Ft/fő/óra.
eb.1) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 100,-Ft/fő/óra.
ec) Nappali ellátás idősek klubjaiban, nappali ellátást igénybevevő ellátottak részére: Intézményi térítési díja: napközbeni tartózkodást igénybevétele: 0,- Ft/fő/ellátási nap.
ed) Bölcsődei étkeztetés: 500,- Ft /ellátási nap (reggeli 101,- Ft / ellátási nap, ebéd 328,- Ft / ellátási nap, uzsonna 71,- Ft / ellátási nap).
ee) Bölcsődei gondozási díj: 250,- Ft/ellátási nap.
ee.1) Az intézményi térítési díj az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén: 300,-Ft/óra.
ee.2) Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén az étkeztetés után a szolgáltatás önköltségét kell megfizetni.
ef) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
eg) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
eh) A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása térítésmentesen vehető igénybe.
ei) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
ej) A népkonyhán történő étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe.
ek) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.
el) A közösségi ellátások térítésmentesen vehető igénybe.
em) A hajléktalan személyek részére a nappali ellátás térítésmentesen vehető igénybe.
en) Az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

2. § A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a megállapított szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint – egységesen – határozza meg a fizetendő térítési díjakat szolgáltatásonként:

a) Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 300 Ft/fő/óra.
b) Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 665 Ft/fő/ellátási nap.
c) Nappali ellátás idősek klubjaiban: Deszk, Kübekháza: 0 Ft/fő/ellátási nap.
d) A térítési díjból adható kedvezmények mértéke:
da) Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget
da.1) A házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 100,-Ft/fő/óra.
db) Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget
db.1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 540,-Ft/fő/ellátási nap.
db.2) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150-300%-át nem éri el: 630,-Ft/fő/ellátási nap.
dc) Nappali ellátás idősek klubjaiban: Deszk, Kübekháza:
dc.1) A Nappali ellátás idősek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/ ellátási nap.
dd) Az Sztv. 115/A § (1) bekezdése alapján térítésmentesen vehető igénybe: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások, hajléktalan személyek részére nappali ellátás, éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás.
de) A Gyvt. 149. § alapján térítésmentesen vehetők igénybe a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgálat keretében ellátott szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok, amelyek esetében intézményi térítési díjtat sem lehet megállapítani.

3. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján

Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete


SZEGED

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

916

296

620

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

1734

1366

368

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

2928

2292

636

Hajléktalanok átmeneti szállása (Ft/fő/ellátási nap)

2648

1874

774

Családok- és Gyermekek átmeneti Otthona
(Ft/fő/ellátási nap)

6652

2312

4340

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

865

835

30

Idősek Otthona

Kálvária sgt. 45.

(Ft/fő/ellátási nap)

9060

5432

3628

Acél utca 1.

(Ft/fő/ellátási nap)

9060

5432

3628

Emeltszintű Idősek Otthona

Kálvária sgt. 47.

(Ft/fő/ellátási nap)

9060

5432

3628


SZATYMAZ

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

570

214

356

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

3810

3082

728

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

2748

1343

1405

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

789

286

503

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2816

2212

604


ZSOMBÓ

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

958

282

676

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2047

1849

198


DOMASZÉK

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

2897

485

2412

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

6491

3881

2610

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1060

265

795

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2037

1843

194


PETŐFISZÁLLÁS

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1220

285

935

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

1759

851

908

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

137

111

26

2. melléklet

2. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézmény 2022. évi önköltség számítása a 2022. évi terv adatok alapján

Házi segítségnyújtás a.) Személyi gondozás
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget

2022.

Kiadások

39 209 000

Ft

Normatíva

495 480

Ft/fő

Összes ellátott

39

Gondozónők száma

12

Önköltség: (39.209.000 Ft / 252 nap / 12 fő / 8 óra)

1 620

Ft/óra

Normatíva: ( 19.323.720Ft / 252 nap / 39 fő / 8 óra)

245

Ft/fő/óra

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Házi segítségnyújtás b.) Szociális segítés
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget

1 375

Ft/fő/óra

Kiadások

39 209 000

Ft

Normatíva

25 000

Ft/fő

Összes ellátott

12

Gondozónők száma

12

Önköltség: (39.209.000 Ft / 252 nap / 12 fő / 8 óra)

1 620

Ft/óra

Normatíva: (300.000 Ft / 252 nap / 12 fő / 8 óra)

10

Ft/fő/óra

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Szociális étkeztetés
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget

1 610

Ft/fő/óra

Kiadások

38 601 554

Ft

Normatíva

74 590

Ft/fő

Összes ellátott

161

Önköltség: (38.601.554 Ft / 161 fő / 249 nap)

965

Ft/fő

Normatíva: (12.008.990 Ft / 161 fő / 249 nap)

300

Ft/fő/nap

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Nappali ellátás
Deszk-Kübekháza

665

Ft/fő/nap

Kiadások:

19 875 000

Ft

Normatíva

338 440

Ft/fő

Ellátottak száma

49

Önköltség: (19.875.000 Ft / 49 fő / 249 nap)

1 630

Ft/fő

Normatíva: ( 15.583.560 Ft / 49 fő / 249 nap)

1 360

Ft/fő/nap

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Tanyagondoki szolgálat
Röszke-2, Tiszasziget-1

270

Ft/fő/nap

Kiadások

17 213 000

Ft /3 szolgálat

Normatíva

13 771 800

Ft/ 3 szolgálat

Önköltség: (17.213.000 Ft / 249 nap / 8 óra / 3 szolgálat)

2 880

Ft/óra

Normatíva (13.771.800 Ft/ 249 nap / 8 óra / 3 szolgálat)

2 305

Ft/óra

Számított térítési díj (önköltség-normatíva)

575

Ft/óra”