Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 14.000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a megállapított adó évi mértékének 50 %-át kell megfizetni az 1. mellékletben felsorolt adótárgyak után.

4. § Mentesek az adó alól az Előszállás Petőfi utcában található ingatlanok a 1352. helyrajzi számtól a 1411/6. helyrajzi számig, továbbá a .”

2. § A helyi adókról szóló 22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.

1. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A

B

1

Adótárgy címe

Adótárgy helyrajzi száma

2

Dózsa György utca

576.

3

Dózsa György utca

577.

4

Dózsa György utca

578.

5

Dózsa György utca

579.

6

Dózsa György utca

580.

7

Dózsa György utca

582/2.

8

Dózsa György utca

583.

9

Dózsa György utca

584/1.

10

Dózsa György utca

584/2.

11

Dózsa György utca

585.

12

Dózsa György utca

586.

13

Dózsa György utca

587.

14

Dózsa György utca

588.

15

Dózsa György utca

589.

16

Dózsa György utca

590.

17

Dózsa György utca

591.

18

Dózsa György utca

592.

19

Dózsa György utca

593.

20

Dózsa György utca

594.

21

Dózsa György utca

595.

22

Dózsa György utca

597.

23

Dózsa György utca

598.

24

Dózsa György utca

599.

25

Dózsa György utca

600.

26

Dózsa György utca

601.

27

Dózsa György utca

602.

28

Dózsa György utca

603.

29

Petőfi Sándor utca

665.

30

Petőfi Sándor utca

666.

31

Petőfi Sándor utca

667.

32

Petőfi Sándor utca

668.

33

Petőfi Sándor utca

669.

34

Petőfi Sándor utca

670.

35

Petőfi Sándor utca

671.

36

Petőfi Sándor utca

672.

37

Petőfi Sándor utca

673.

38

Petőfi Sándor utca

674.

39

Petőfi Sándor utca

675.

40

Petőfi Sándor utca

676.

41

Petőfi Sándor utca

677.

42

Ady Endre utca

679/2.

43

Ady Endre utca

762.

44

Ady Endre utca

763.

45

Ady Endre utca

764.

46

Ady Endre utca

765.

47

Ady Endre utca

766.

48

Ady Endre utca

767.

49

Ady Endre utca

768.

50

Ady Endre utca

769.

51

Ady Endre utca

770.

52

Ady Endre utca

771.

53

Ady Endre utca

772.

54

Ady Endre utca

773.

55

Ady Endre utca

774.

56

Ady Endre utca

775.

57

Ady Endre utca

776.

58

Ady Endre utca

777.

59

Ady Endre utca

778.

60

Ady Endre utca

779.

61

Ady Endre utca

780.

62

Ady Endre utca

781.

63

Ady Endre utca

782.

64

Ady Endre utca

783.

65

Ady Endre utca

784.

66

Ady Endre utca

785.

67

Ady Endre utca

786.

68

Ady Endre utca

787.

69

Ady Endre utca

788.

70

Ady Endre utca

789.

71

Ady Endre utca

790.

72

Ady Endre utca

791.

73

Ady Endre utca

792.

74

Ady Endre utca

793.

75

Ady Endre utca

794.

76

Ady Endre utca

795.

77

Ady Endre utca

796.

78

Ady Endre utca

797.

79

Ady Endre utca

798.

80

Ady Endre utca

799.

81

Ady Endre utca

800.

82

Ady Endre utca

801.

83

Ady Endre utca

802.

84

Ady Endre utca

803.

85

Ady Endre utca

804.

86

Ady Endre utca

805.

87

Ady Endre utca

806.

88

Ady Endre utca

807.

89

Ady Endre utca

808.

90

Ady Endre utca

809.

91

Ady Endre utca

1205/3.

92

Ady Endre utca

1208/2.

93

Ady Endre utca

1208/3.

94

Ady Endre utca

1210.

95

Ady Endre utca

1212/4.

96

Ady Endre utca

1212/5.

97

Ady Endre utca

1212/6.

98

Ady Endre utca

1212/7.

99

Ady Endre utca

1214/2.

100

Ady Endre utca

1216/2.

101

Ady Endre utca

1220/2.

102

Ady Endre utca

1226.

103

Ady Endre utca

1227.

104

Ady Endre utca

1234.

105

Ady Endre utca

1235.

106

Ady Endre utca

1231/4.

107

Ady Endre utca

1239/1.

108

Ady Endre utca

1241/1.

109

Ady Endre utca

1241/2.

110

Ady Endre utca

1341/2.

111

Árpád utca

751.

112

Árpád utca

752.

113

Árpád utca

753.