Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 28
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármesteri tekintetében változott a feladat elosztás, amely változás következtében polgármester javaslatára szükséges még egy alpolgármester választása. Továbbá, az 1. mellékletben be kellett emelni a 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR számát.