Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szigetújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 18/2012. (XI.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A helyi adókról szóló 18/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Htv. 16. § a) pontjának figyelembevételével az adó évi mértéke: 900,- Ft/m2

2. § A helyi adókról szóló 18/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 19 000,- Ft/év.”

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.