Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a lakbérek megállapításáról szóló 33/1994. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a lakbérek megállapításáról szóló 33/1994. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakbérek megállapításáról szóló 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Az önkormányzat tulajdonában álló Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti garzonlakások tekintetében – a szociális helyzet alapján, valamint a bérlakás állományt növelő pályázati pénzeszközök igénybevételével épített garzonlakások fiatalok részére történő bérbeadás kivételével – a bérleti díj mértéke havi 40.000.-Ft+áfa és közös költség+áfa.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § A lakbérek megállapításáról szóló 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3/A. §-át a 2023. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződés esetében is alkalmazni kell.