Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 147. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 29/1993. (II. 7.) Korm. rendeletben és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az egyes társult tag településeken a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat tartja fenn:)

„a) étkeztetés – Deszk, Domaszék, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;
b) házi segítségnyújtás – Deszk, Domaszék, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;”

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az egyes társult tag településeken a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat tartja fenn:)

„e) tanyagondnoki szolgáltatás – Domaszék, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;”

2. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés m) pont ma)–mc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szeged:

Idősek Otthona térítési díjai szolgáltatási egységenként és telephelyenként:)

„ma) Szeged, Kálvária sgt. 45. - Intézményi térítési díj: 3.900.-Ft/fő/ellátási nap,

mb) Szeged, Acél u. 1. - Intézményi térítési díj: 3.900.-Ft/fő/ellátási nap,

mc) Emeltszintű Idősek Otthona - Szeged, Kálvária sgt. 47. - Intézményi térítési díj: 4.500.-Ft/fő/ellátási nap. Emeltszintű Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás összege: A) egyágyas elhelyezés esetén 3.920.000,- Ft, B) kétágyas elhelyezés esetén 3.500.000,- Ft.”

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4f) bekezdéssel egészül ki:

„(4f) Újszentiván

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 565,-Ft/fő/ellátási nap. A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 460,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 450,-Ft/fő/óra. A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 225,-Ft/fő/ellátási nap.”

3. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1. melléklet

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Kálvária sgt. 45.” sora és „Acél utca 1.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Kálvária sgt. 45.

11660

6398

5262

Acél utca 1.

11660

6398

5262

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Kálvária sgt. 47.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Kálvária sgt. 47.

11660

6398

5262

2. melléklet

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás a.) Személyi gondozás Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Házi segítségnyújtás a.) Személyi gondozás
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget-Újszentiván

2022.

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Számított térítési díj: (önköltség-normatíva) Házi segítségnyújtás b.) Szociális segítés Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Házi segítségnyújtás b.) Szociális segítés
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget-Újszentiván

1 375

Ft/fő/óra”

3. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Számított térítési díj: (önköltség-normatíva) Szociális étkeztetés Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Szociális étkeztetés
Röszke-Deszk-Kübekháza-Tiszasziget-Újszentiván

1 610

Ft/fő/óra”

4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Számított térítési díj: (önköltség-normatíva) Tanyagondoki szolgálat Röszke-2, Tiszasziget-1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Számított térítési díj: (önköltség-normatíva)
Tanyagondoki szolgálat
Röszke-2, Tiszasziget-1, Újszentiván-1

270

Ft/fő/nap”